Allians : Den terapeutiska relationen i KBT by Anna Kåver«Allians : Den terapeutiska relationen i KBT» by Anna Kåver

Svenska | ISBN: 9789127139800 | EPUB | 0.3 MB

En god allians och tillitsfull terapirelation är betydelsefullt för att hjälpa klienter – och som terapeut är det fullt möjligt att träna och utveckla sin förmåga att skapa detta. I den här boken beskrivs alliansarbetet i KBT från motivation, hopp och överenskommelse, till lägen när förtroendet sätts på prov. Stort utrymme ges till alliansens fundament – mindfulness, acceptans, validering och empati. Läsaren får också handledning i hur man kan utveckla självreflektion, flexibilitet och följsamhet till klientens behov, liksom i konsten att hitta en balans mellan relationen och tekniken i behandlingen. Allt för att klienten ska känna sig sedd, förstådd och accepterad på ett sätt som gynnar läknings- och förändringsprocessen i terapin.
Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor – till alla i människovårdande yrken.

NITROFLARE LINK:

Download Allians : Den terapeutiska relationen i KBT by Anna Kåver

ICERBOX LINK:

Download Allians : Den terapeutiska relationen i KBT by Anna Kåver

Log in with your credentials

Forgot your details?